Двойка

Двама души, които имат връзка. Двойката може да се състои от 1 мъж и 1 жена, 2 жени или двама мъже.

Koppel

2 personen die een relatie hebben. Een koppel kan 1 man en 1 vrouw, 2 vrouwen of 2 mannen zijn.

Стандартен термин: Koppel
Неутрален: Paar, tweetal

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ