Акушерка

Квалифицирано медицинско лице, което помага на бременната жена преди, по време на и след раждане. Акушерките не могат да предписват лекарства. Акушерката може да бъде мъж или жена.

Vroedvrouw

Iemand die gestudeerd heeft om zwangere vrouwen te helpen voor, tijdens en na de bevalling. Vroedvrouwen kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een vroedvrouw kan een vrouw of een man zijn.

Стандартен термин: Vroedvrouw
Неутрален: Verloskundige

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ