Аборт

Доброволно прекратяване на бременността, например, в случай че е застрашен животът на жената или тя не желае да роди детето. В случай че жената не желае да роди детето, в повечето европейски страни се допуска аборт не по-късно от 12 седмици след зачеване.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

Стандартен термин: Abortus
Неутрален: Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ