Реакции на тялото по време на секс

По време на секс мъжете и жените преминават през няколко фази на възбуда. Тези фази не са абсолютно еднакви за всички и могат да се различават всеки път.

 • желание;
 • възбуждане;
 • оргазъм;
 • успокояване.
Графика с различните фази на възбуда на тялото: 1. желание, 2. възбуждане, 3. оргазъм, 4. успокояване

Желание

Първо чувствате сексуално желание. Искате да правите секс.

Възбуждане

Ако вашето тяло бъде стимулирано, тогава може да се възбудите:

Когато продължавате да бъдете стимулирани, възбудата във вашето тяло нараства.

Сексуалната възбуда зависи не само от това, което се случва с вашето тяло, но и от това, което чувствате и мислите. Също така може да изпитвате нежни чувства към вашия партньор или да имате сексуални фантазии.

Оргазъм

Оргазмът представлява освобождаване на сексуалната енергия във вашето тяло:

Мъжете и жените не винаги имат оргазъм.

Успокояване

След оргазма възбудата постепенно утихва и вашето тяло се успокоява.

Reacties van het lichaam tijdens seks

Tijdens seks gaan mannen en vrouwen door verschillende fases van opwinding. De fases zijn niet bij iedereen precies hetzelfde en ze kunnen ook elke keer anders zijn.  

 • verlangen;
 • opwinding;
 • orgasme;
 • ontspanning.
Grafiek die de verschillende fases van opwinding van het lichaam toont: 1. verlangen, 2. opwinding, 3. orgasme, 4. ontspanning

Verlangen

Eerst voelt u seksueel verlangen. U heeft zin in seks. 

Opwinding

Als uw lichaam wordt gestimuleerd, dan kunt u opgewonden geraken: 

Als u nog verder wordt gestimuleerd, neemt de opwinding in uw lichaam toe. 

Opwinding ontstaat niet alleen door wat in uw lichaam gebeurt, maar ook door wat u voelt en denkt. U kunt bijvoorbeeld meer opgewonden geraken door warme gevoelens voor uw partner of seksuele fantasieën in uw hoofd.

Orgasme

Het orgasme is de ontlading van seksuele energie in uw lichaam: 

 • De bekkenbodemspieren spannen zich op;
 • Mannen krijgen bij een orgasme vaak een zaadlozing. Sperma druppelt of spuit dan uit de penis.  
 • Sommige vrouwen krijgen bij een orgasme een dunne vaginale afscheiding, die lijkt op een zaadlozing.

Mannen en vrouwen hebben niet altijd een orgasme.

Ontspanning

Na het orgasme verdwijnt de opwinding langzaam uit uw lichaam en uw lichaam komt tot rust. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: