Развод

Разводът е законно прекратяване на брак. Ако вие сте законно разведени, след това можете да сключите брак с някой друг.

Ако имате проблеми с връзката, може да се опитате да говорите с вашия партньор или с някого, на когото се доверявате. Също така можете да потърсите професионална помощ. Изисква се време, за да се разреши проблем с връзката. Ако не можете да разрешите проблемите, може да помислите за развод или раздяла.

Разводът може да бъде много труден и емоционален период в живота на човек. Хората могат да почувстват загуба, болка, безпокойство или гняв. Може да потърсите професионална помощ, за да преминете през този етап. За някои двойки обаче разводът може да донесе облекчение след труден период заедно.

Мъж и жена се намират в нотариална кантора, за да изготвят документите по развода.

Scheiding

Een scheiding is het wettelijk beëindigen van een huwelijk. Als u wettelijk gescheiden bent, kunt u iemand anders huwen.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen, kunt u overwegen om te scheiden of uit elkaar te gaan.

Een scheiding kan een erg moeilijke en emotionele periode zijn in iemands leven, met gevoelens als verdriet, pijn, angst of woede. U kunt tijdens deze periode professionele hulp zoeken. Voor sommige koppels kan een scheiding echter ook een opluchting zijn na een moeilijke periode samen.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: