Медна ВМС

Медната ВМС е контрацептивен метод.
Медната ВМС представлява Т-образна пластмасова тръбичка с медно конче, завързано около нея.

Тя предпазва от бременност по 2 начина:

Може също така да използвате медната ВМС като спешна контрацепция.

Как действа медната ВМС?

Лекарят или гинекологът обикновено поставя медната ВМС в матката на жената през първите 12 дни от нейния цикъл. Това може да е болезнено, така че може да ви предложат болкоуспокояващи.

Медната ВМС действа в продължение на 5 до 10 години. След този срок тя трябва да се замени.

При вкарване на ВМС 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището, където ще ги усещате. Това означава, че вие може по всяко време да проверите дали ВМС е все още на мястото си.

Детайл на женски таз: 1. медна ВМС, 2. матка, 3. влагалище, 4. анус и 5. външен отвор на пикочния канал.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Медна ВМС поставена в матката. 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището.
Медна ВМС поставена в матката. 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището.

Изключително надеждно средство

Медната ВМС е много надеждна, ако се използва правилно. Рискът от забременяване е приблизително 1 на 125.

Изключително надеждно средство

Не уврежда вашето здраве

Медната ВМС не съдържа хормони.

Медната ВМС не ви прави по-малко плодовита. Ако желаете да забременеете, просто махнете ВМС.

Вашата менструация може да стане малко по-тежка и по-болезнена.

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Медната ВМС не предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Цена на медната ВМС

Необходима ви е рецепта от лекар, за да закупите медна ВМС. Без рецепта не можете да закупите медна ВМС. Можете да закупите медна ВМС само от аптека.

Обърнете се към здравен специалист за повече информация.

Някои здравноосигурителни каси възстановяват част от разходите за контрацепция. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.

Трябва също да заплатите лична вноска за прегледа при лекаря. Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ. По-долу са посочени адресите, на които можете да посетите лекар безплатно.

Колко струва това?

Koperspiraal

Het koperspiraal is een anticonceptiemiddel
Het koperspiraal is een T-vormig plastic buisje met koperdraad errond. 

Het koperspiraal voorkomt een zwangerschap op 2 manieren:

U kunt het koperspiraal ook als noodanticonceptie gebruiken. 

Hoe werkt het koperspiraal?

Een dokter of gynaecoloog plaatst het koperspiraal in uw baarmoeder, gewoonlijk in de eerste 12 dagen van uw cyclus. Omdat dit pijnlijk kan zijn, krijgt u soms pijnstillers.

Het koperspiraal werkt 5 tot 10 jaar. Daarna moet het worden vervangen.

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. koperspiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het koperspiraal is zeer betrouwbaar als het correct wordt gebruikt. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 125.

Geen invloed op uw gezondheid

Het koperspiraal bevat geen hormonen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het koperspiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat het spiraal gewoon verwijderen.   

Uw menstruatie kan iets heviger en pijnlijker worden.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het koperspiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van het koperspiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het koperspiraal te kopen. Zonder voorschrift kunt u het koperspiraal niet kopen. U kunt het koperspiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: