Липса на желание за деца

Някои хора искат да имат деца, други не.

Ако не желаете да имате деца, няма проблем. Никой не може да ви принуди да имате деца. Вие имате право на избор.
Може би искате да имате деца, но все още не сте готови. Вие може да изберете кога искате да имате деца.

Ако (все още) нямате желание да имате деца, използвайте контрацепция при полово сношение. Разговаряйте с вашия партньор за това.

Geen kinderwens

Sommige mensen willen kinderen, anderen niet. Praat er met uw partner over

Het is oké als u geen kinderen wilt. Niemand kan u dwingen om kinderen te krijgen. U heeft het recht om te kiezen. Misschien wilt u kinderen, maar bent u er nu nog niet klaar voor. U kunt kiezen wanneer u kinderen wil krijgen.

Als u (nog) geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie bij geslachtsgemeenschap

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: