Контрацептивен пластир

Контрацептивният пластир е вид контрацептивен метод.

Контрацептивният пластир е фин бежов или прозрачен залепващ се пластир. Той съдържа същите 2 хормона като противозачатъчното хапче. Тези хормони предотвратяват овулацията. Те също така затрудняват достигането на сперматозоидите до лигавицата на шийката на матката. Тогава сперматозоидите по-трудно достигат до матката, където се намира яйцеклетката. Освен това, хормоните пречат на имплантацията на яйцеклетката.

Контрацептивен пластир

Как се използва контрацептивният пластир

Процедирайте с пластира по следния начин:

 • Разкъсайте опаковката на срязаното място.
 • Отворете опаковката.
 • Отделете пластира и пластмасовата обвивка от пакетчето.
 • Отделете наполовина предпазната обвивка.
 • Поставете пластира на корема, хълбока, гърба, плешката или от външната страна на горната част на ръката върху суха и чиста кожа. Уверете се, че не използвате никакъв крем, масло, лосион, прах или грим около пластира.
 • Поставете залепващата повърхност на пластира върху кожата и махнете останалата част от обвивката. Притиснете здраво пластира в горната му част.
 • Носете пластира в продължение на 7 дни (1 седмица). Махнете пластира.
 • Поставете нов пластир на същия ден от седмицата (напр. сряда) през 2-та и 3-та седмица;
 • През 4-та седмица не поставяте пластир. През тази седмица ще започнете да кървите (менструация). Освен това вие сте предпазена през тази седмица.
 • След 7 дни (1 седмица) поставяте нов пластир на същия ден от седмицата (напр. сряда) дори ако продължавате да кървите.
 • Повторете предходните действия.
Разкъсайте опаковката на срязаното място.
Разкъсайте опаковката на срязаното място.
Отворете опаковката.
Отворете опаковката.
Отделете пластира и пластмасовата обвивка от пакетчето.
Отделете пластира и пластмасовата обвивка от пакетчето.
Отделете наполовина предпазната обвивка.
Отделете наполовина предпазната обвивка.
Поставете пластира на корема, хълбока, гърба, плешката или от външната страна на горната част на ръката върху суха и чиста кожа.
Поставете пластира на корема, хълбока, гърба, плешката или от външната страна на горната част на ръката върху суха и чиста кожа.
Поставете залепващата повърхност на пластира върху кожата и махнете останалата част от обвивката. Притиснете здраво пластира в горната му част.
Поставете залепващата повърхност на пластира върху кожата и махнете останалата част от обвивката. Притиснете здраво пластира в горната му част.
Носете пластира в продължение на 7 дни (1 седмица). Махнете пластира. Поставете нов пластир през 2-та и 3-та седмица. През 4-та седмица не поставяте пластир. През тази седмица ще започне вашата менструация. След 7 дни (1 седмица) поставете нов пластир дори ако продължавате да кървите.
Носете пластира в продължение на 7 дни (1 седмица). Махнете пластира. Поставете нов пластир през 2-та и 3-та седмица. През 4-та седмица не поставяте пластир. През тази седмица ще започне вашата менструация. След 7 дни (1 седмица) поставете нов пластир дори ако продължавате да кървите.

Надеждно средство

Контрацептивният пластир е много надежден, ако се използва правилно. Пластирът не е надежден или е по-малко надежден, ако:

 • Приемате някои лекарства, като например жълт кантарион. Кажете на вашия лекар, че използвате контрацептивен пластир. Той ще вземе това предвид, когато ви предписва лекарства.
 • Забравите да поставите пластира след 7-дневна пауза или забравите да го смените; или ако забравите да смените пластира;
 • Пластирът падне и не поставите нов до 24 часа (1 денонощие).
 • Тежите повече от 90 килограма.

Около 9 от всеки 100 жени забременяват, когато използват контрацептивен пластир в продължение на 1 година.

Надеждно средство

Може да се къпете, да плувате и да правите упражнения с контрацептивния пластир.

Може да се къпете, да плувате и да правите упражнения с контрацептивния пластир.

Не уврежда вашето здраве

Контрацептивният пластир съдържа хормони. Тези хормони по принцип не застрашават вашето здраве. В някои случаи обаче е по-добре да изберете друг контрацептивен метод. Обърнете се към лекар за съвет.

Противозачатъчният пластир не намалява плодовитостта ви. Ако желаете да забременеете, просто махнете пластира.

През първите месеци, през които използвате контрацептивен пластир, може да почувствате странични ефекти, като например болезнени гърди, главоболие, гадене или раздразнена кожа. Тези ефекти обикновено отминават от само себе си. Ако не изчезнат, се консултирайте с лекар.

Вашата менструация често преминава по-леко и по-безболезнено.

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Контрацептивният пластир не предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Закупуване на контрацептивен пластир

Необходима ви е рецепта от лекар, за да купите контрацептивен пластир. Без рецепта не може да купите контрацептивен пластир. Можете да купите контрацептивен пластир само от аптека. Обърнете се към здравен специалист за повече информация.

Някои здравноосигурителни каси възстановяват част от разходите за контрацепция. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.

Трябва също да заплатите лична вноска за прегледа при лекаря. Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ. По-долу са посочени адресите, на които можете да посетите лекар безплатно.

Колко струва това?

Anticonceptiepleister

De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepleister is een dunne, lichtbruine of doorschijnende kleefpleister. Het bevat dezelfde 2 hormonen als de pil. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen komen dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel. 

Hoe een anticonceptiepleister gebruiken

Breng de anticonceptiepleister als volgt aan:

 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. 
 • Open de verpakking.
 • Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking. 
 • Verwijder de helft van de plastic folie. 
 • Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. Zorg ervoor dat u op of rond de pleister geen crème, olie, lotion, poeder of make-up gebruikt.
 • Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid. 
 • Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister.
 • Breng in de 2de en 3de week een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag);
 • In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week zal u beginnen bloed te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd. 
 • Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag), ook als u nog bloedt.
 • Herhaal de vorige stappen.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Open de verpakking.
Open de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De anticonceptiepleister is betrouwbaar, als hij correct wordt gebruikt. De pleister is niet, of minder, betrouwbaar als: 

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de anticonceptiepleister gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen.
 • U de pleister vergeet aan te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de pleister vergeet te vervangen;
 • U de pleister verliest en geen nieuwe aanbrengt binnen 24 uur (1 dag). 
 • U 90 kilo of meer weegt.

Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de anticonceptiepleister 1 jaar lang gebruiken. 

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

Geen invloed op uw gezondheid

De anticonceptiepleister bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de anticonceptiepleister. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de pleister. 

Tijdens de eerste maanden dat u de anticonceptiepleister gebruikt, kan de pleister bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn, misselijkheid of geïrriteerde huid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De anticonceptiepleister beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De anticonceptiepleister kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de anticonceptiepleister te kopen. Zonder voorschrift kunt u de anticonceptiepleister niet kopen. U kunt de anticonceptiepleister alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Аптека
Магазин, от който можете да купите лекарства. Както и да получите съвет за лекарствата. Намерете аптека във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: