Кога да правим секс за първи път

Няма добро или лошо време за секс за първи път. Вие имате правото да решите кога да правите секс за първи път.

Нормално е да се чувствате малко неспокойни и несигурни, когато правите секс за първи път. Всеки изпитва тези чувства. Ако тези чувства са много силни, може да не сте готови за секс. Може би трябва да изчакате още малко време.

Вие избирате

Важно е да сте съгласни да правите секс. Според закона има минимална възраст, на която хората могат да дават съгласието си.

Вие може също да изберете кога искате да правите секс за първи път. Например: преди или след сключване на брак. Преценете наистина внимателно какво искате. Бъдете честни със себе си и изберете правилните мотиви. Решението зависи от вас.
Не позволявайте на никого да ви притиска. Може да сенаслаждавате на секса само ако и двамата сте готови за това. Вашият партньор трябва да уважава вашия избор. Разговаряйте с вашия партньор за това какво искате и как се чувствате.

Не само първия път, но и всеки път, когато правите секс, вие трябва да сте съгласни и готови.

Двойка разговаря

Wanneer de eerste keer seks hebben

Er bestaat geen goed of slecht moment voor de eerste keer. U heeft het recht om zelf te beslissen wanneer u voor de eerste keer seks heeft.

Het is normaal dat u een beetje zenuwachtig en onzeker bent voor de eerste keer. Dat overkomt iedereen. Als die gevoelens te sterk zijn, bent u er misschien nog niet klaar voor. Misschien moet u nog even wachten. 

U kiest

Het is belangrijk dat u toestemming geeft voor seks. Volgens de wet is er een minimumleeftijd om toestemming te kunnen geven.

U kiest zelf wanneer u voor de eerste keer seks heeft. Bijvoorbeeld: voor of na het huwelijk. Overdenk goed wat u zelf wil. De beslissing is aan u. 
Laat u door niemand onder druk zetten. Jullie kunnen maar van seks genieten als jullie er allebei klaar voor zijn. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over uw wensen en gevoelens.

Niet alleen de eerste keer, maar elke keer dat u seks heeft zou u toestemming moeten geven en u er klaar voor voelen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Planning Marolles
Медицинска и психологическа грижа, информация за контрацепция, девственост и сексуалност и център за аборти
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Анонимно медицинско обслужване и информация за контрацепция, девственост и сексуалност
+31 26 4422593, +31 26 4436457