Изпражнения

Твърдите отпадъци, които хората изхвърлят от тялото си през ануса, когато отиват до тоалетната.

Stoelgang

Vast afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam duwen langs de aars wanneer ze naar het toilet gaan.

Стандартен термин: Stoelgang
Неутрален: Ontlasting
Детински: Kaka