Генитално осакатяване при жените

Гениталното осакатяване при жените се нарича още женско обрязване.

Гениталното осакатяване може да бъде направено по различни начини:

  • Частично или цялостно премахване на видимата част клитора (тип 1);
  • Частично или цялостно премахване на клитора и срамните устни (тип 2);
  • Зашиване на срамните устни, тъй че да остане само един малък отвор за урината и кръвта да изтичат от тялото (тип 3).
  • Всички други актове, които увреждат видимите полови органи на жената, като например пробождане, пробиване, изрязване, изстъргване и изгаряне.

Гениталното осакатяване се извършва по културни причини.

Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Външните полови органи на жената са: 1.големи срамни устни, 2.малки срамни устни, 3.отвор на влагалището, 4. клитор. Външният отвор на пикочния канал (5) и анусът (6) не са полови органи.
Външните полови органи на жената са: 1.големи срамни устни, 2.малки срамни устни, 3.отвор на влагалището, 4. клитор. Външният отвор на пикочния канал (5) и анусът (6) не са полови органи.
Генитално осакатяване при жените – вид 1: премахнат е клиторът.
Генитално осакатяване при жените – вид 1: премахнат е клиторът.
Генитално осакатяване при жените – вид 2: премахнати са срамните устни.
Генитално осакатяване при жените – вид 2: премахнати са срамните устни.
Генитално осакатяване при жените – вид 3: срамните устни са зашити.
Генитално осакатяване при жените – вид 3: срамните устни са зашити.

Гениталното осакатяване е много опасно за здравето на жените и момичетата. Някои от тях получават кръвотечение, което води до смърт. То също така може да причини:

Гениталното осакатяване на жени е незаконно в Европа. То е забранено по закон.

Ако сте претърпели генитално осакатяване или се страхувате, че може да бъдете подложени на такова, се свържете със специализирана организация. Тя ще може да ви помогне.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waarlangs urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kan u helpen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

GAMS Brussel
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0493 49 29 50
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Помощ при генитално осакатяване при жените
02 506 70 91
Intact
Правна защита при проблеми, свързани с генитално осакатяване при жените
02 539 02 04
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Women’s clinic of Universitair Ziekenhuis Gent (Университетска болница в Гент, клиника за жени) – Помощ при случаи на генитално осакатяване при жените и лечение на безплодие
09 332 37 82, 09 332 37 83
Collectif Liégeois contre les MGF
Медицински консултации, психологическа, социална и правна помощ за жени, подложени на генитално осакатяване
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал: