Вирус

Много малка частица, която може да проникне в организма. Тя лесно се размножава в клетките на тялото. Вирусът може да причини инфекции и болести.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.