Видове връзки

Връзката обикновено представлява близка свързаност и интимност между 2 (или понякога повече) души. Разбирането за интимност е различна при всяка връзка.

Няма обща дефиниция на добра връзка.

Хората могат да имат различни видове връзки и начини на живот. Например:

Връзката може да бъде комбинация от тези видове връзки и начини на живот. Тя също така може да премине от един вид в друг.

Вие можете да изберете какъв вид връзка е най-добра за вас. Ако имате връзка, вие и вашият партньор можете да споделяте един с друг вашите чувства и очаквания. Потърсете заедно какво е най-подходящо за вас.

Любов и секс в една връзка

Някои връзки се основават на любов между двамата партньори, други връзки не. В някои случаи любовта може да прерасне във връзка. Чувството на любов може също да се промени с течение на времето.

Връзката може да е сексуална, но не трябва да е така. Вие и вашият партньор решавате дали, кога и как да правите секс. Принуждаването на някой да прави секс в рамките на връзката се нарича насилие от страна на партньора. То е забранено по закон.

Ако имате небезопасни сексуални контакти с различни партньори, може да сте изложени на по-висок риск от заразяване с БППП. Използвайте презерватив, за да предпазите себе си и вашия партньор.

Да направим така, че връзката да работи

Връзките могат да се променят с течение на времето. Споделянето един с друг в много случаи е важно за една връзка. В повечето случаи е необходимо също така да се отдели време и да се вложи енергия във връзката, за да може тя да работи.

Намирането на неща, които са общи и за двамата партньори, често могат да ви помогнат да възприемате положително връзката.

Хората могат също да срещат трудности или проблеми във връзката си. Решаването на проблем заедно може да ви сближи един с друг. Потърсете професионална помощ, ако не можете да решите проблема заедно. Понякога проблемите не могат да бъдат решени и връзката приключва.

Soorten relaties

Een relatie drukt meestal de band en intimiteit uit tussen twee (of soms meer) mensen. Wat intimiteit betekent, is in elke relatie anders.

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie.

Mensen kunnen verschillende soorten relaties en levenswijzen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Een relatie kan een combinatie zijn van deze soorten relaties en levenswijzen, en kan evolueren van de ene naar de andere soort.

U kunt kiezen welke soort relatie voor u het best is. In een relatie kunt u met uw partner praten over gevoelens en verwachtingen. Zoek samen naar wat het beste bij jullie beiden past.

Liefde en seks in een relatie

Sommige relaties zijn gebaseerd op liefde tussen beide partners, en andere zijn dat dan weer niet. In sommige gevallen kan liefde groeien binnen een relatie. Het gevoel van liefde kan mettertijd ook veranderen.

Een relatie kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. U en uw partner beslissen zelf of, wanneer en hoe u seks heeft. Iemand binnen een relatie dwingen om seks te hebben, wordt partnergeweld genoemd. Dit is strafbaar.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen.

Een relatie doen werken

Relaties kunnen in de loop der tijd veranderen. In een relatie is het vaak belangrijk om met elkaar te praten. Meestal is het nodig om tijd en energie in de relatie te investeren om die te doen werken.

Zoeken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, helpt beide partners vaak een positief gevoel te krijgen over de relatie.

Mensen kunnen ook moeilijkheden of problemen ervaren in een relatie. Samen een probleem oplossen kan u dichter bij uw partner brengen. Zoek professionele hulp als u er niet samen uit raakt. Soms kunnen de problemen niet opgelost worden, wat het einde van de relatie betekent.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Merhaba
Организация за хора с мигрантски произход, които изпитват привличане към хора от същия пол и/или имат въпроси относно своята сексуална ориентация или полова идентичност.
0487 55 69 38 (телефон на Merhaba)