سکس به تمام کارهایی گفته می شود که باعث تحریک جنسی شما شود. سکس چیزی بیش از آمیزش جنسی است. سکس همچنین بوسیدن، نوازش کردن ، سکس دهانی و کارهایی دیگر را نیز شامل می شود. شما همچنین می توانید با خود نیز سکس داشته باشید (این کار خودارضایی نامیده می شود).

تمایلات جنسی از شاخصه های اصلی انسان است. این روشی طبیعی و مثبت برای ابراز احساسات شماست. تمایلات جنسی فقط در سکس خلاصه نمی شود ، بلکه وجوهی دیگر چون: لذت جنسی و شهوت، صمیمیت، آناتومی و داشتن فرزند، و ارزش ها و منع های فرهنگی و مذهبیِِ مربوط به گرایشات جنسیرا نیز شامل می شود.

دلایل برقراری رابطه جنسی

آمیزش جنسی بنا به دلایلی مختلف انجام می شود، مثلاً برای:

  • بچه دار شدن;
  • تجربه کردن لذت جنسی;
  • ابراز عشق و عواطف دیگر؛
  • تجربه نزدیکی و صمیمیت؛
  • رسیدن به آرامش و …

روش های مختلف سکس

شما می توانید با روش هایی مختلف سکس کنید:

سکس با دیگری یا خودتان (خود ارضایی) و غیره.

سکس فقط به کاربردن تکنیک های درست نیست. توجه به احساسات و خواسته های یکدیگر، سعیِ متقابل در ایجاد جوی صمیمی و مناسب نیز بسیار اهمیت دارد.

راه های مختلف را امتحان کنید و ببینید شما و شریکتان چه چیزی را بیشتر دوست دارید. درباره خواسته ها و احساساتتان با هم صحبت کنید. همچنین می توانید سکس را با خود نیز امتحان کنید.

سکس می تواند هر بار متفاوت باشد.

زندگی جنسی مردم ممکن است در طول دوران زندگی شان تغییر خواهد کرد، مثلاً به دلیل ایجاد تغییرات در بدن یا تمایل به سکس آنها. این تغییر طبیعی است. برخی افراد برای مدتی کوتاه یا طولانی سکس ندارند.

زوجی در حال صحبت در رختخواب

تفاوت در روابط و زندگی جنسی افراد

افراد روابطی مختلفبا یکیگر دارند و نوع زندگی جنسی آن ها با هم متفاوت است. مثلاً: برخی افراد قبل از ازدواج سکس دارند و برخی دیگر تا بعد از آن صبر می کنند. برخی فقط یک شریک جنسی دارند و برخی دیگر چندین شریک.

برخی نیز با هم جنس های خود رابطه دارند (همجنس گرایی).

یک زوج همجنس باز (زن) در حال سکس

رضایت جنسی

قبل از اینکه هر بار سکس کنید، باید برای آن آمادگی داشته باشید ، و به انجام آن رضایت بدهید . رضایت یعنی هر دو نفر برای برقراری تماس جنسی باید با هم توافق کنند ،و هر کدام از آن ها این حق را دارد که هر وقت بخواهد آن را متوقف کند.

اجازه ندهید که هیچ کس شما را به برقراری رابطه جنسی مجبور کند.

بلژیک قانونی برای حفاظت از جوانان کم سن و سال دارد .این قانون از آن ها که جوان تر از آنند که قدرت تصمیم گیری درست داشته باشند، در برابر برقراری روابط جنسی محافظت می کند.

زن و مردی که در رختخواب دراز کشیده اند. آنها برای برقراری رابطه جنسی با یکدیگر  توافق کرده اند.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی